Kan den anställde kan vara sjukskriven under uppsägningstid

  • En arbetstagare kan vara sjukskriven under sin uppsägningstid, med samma villkor som vanligt, dvs med sjukintyg. Uppsägningstiden löper från dagen då uppsägningen genomförs.

    Man får däremot inte räkna uppsägningstid under föräldraledighet.