Vi har fått en faktura med betalningsvillkor 10 dagar. Gäller inte 30 dagars betalningsvillkor generellt, om inget särskilt har avtalats?