Vi har fått en faktura som förfaller inom 4 dagar från mottagandet. Får man ställa ut en faktura med så kort förfallotid?